Припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за власним бажанням

Не вдаючись в глибокий аналіз причин припинення, розглянемо порядок припинення підприємницької діяльності суб'єкта підприємництва.

Першим кроком на шляху припинення є внесення державним реєстратором до ЄДР запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності.

Для цього державному реєстратору необхідно подати, або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення, заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, і документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності.

Слід зазначити, що заява має бути викладена державною мовою, а підтвердженням внесення плати за публікацію є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, також при подачі документів особисто, необхідно мати при сибе паспорт.

У разі коли державний реєстратор не знайде підстав для залишення документів, які пдани для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, без розгляду, він зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цих документів внести вЄдиного державного реєстру запис про рішення щодо припинення нею підприємницької діяльності та в той же день передати органам статистики, державіної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про внесення такого запису.

На наступний день, після внесення до ЄДР рішення про припинення, можна починати процедуру зняття з обліку в органах ДПІ, ПФУ, фондах соцстраху.

Для зняття з обліку в ДПІ необхідно в 3-денний термін від дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про рішення фізіческго особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності подати до органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, такі документи –

  • заяву проприпинення платника податків за ф.N 8-ОПП;
  • оригінали документів, що видаються органами державної податкової служби платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою N 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню до органу державної податкової служби, а також завірені органом державної податкової служби копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової служби.

Після отримання заяви за формою № 8-ОПП та в інших випадках, передбачених нормативними актами, органом державної податкової служби приймається рішення про проведення позапланової виїзної перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.Призначається перевірка, яку відповідні підрозділи розпочинають протягом місяця після одержання заяви або інших документів.Результатом проведеної перевірки органами ДПІ може бути повідомлення про податкові зобов'язання та несплачені податки за формою N 10-ОПП, або, в разі відсутності боргу довідка про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП.Зазначена довідка видається лише в разі наявності в органах ДПІ повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків фізичної особи - підприємця.

Увага, потрібно пам'ятати, що відповідно до п.8.3.5 наказу ДПА України «Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)», довідки за формою N 22-ОПП є дійсними протягом двох місяців з дня їх реєстрації в органі державної податковоїслужби.

Після завершення терміну дії довідки за формою N 22-ОПП повторна довідка видається органом державної податкової служби протягом місяця з дня отримання звернення платника податків про заміну довідки у такому самому порядку, як і попередня довідка.У разі звернення платника податків щодо видачі повторної довідки за рішенням керівника органу державної податкової служби може бути призначена позапланова перевірка за період, який пройшов від дати закінчення попередньої перевірки.

Дата зняття з обліку в органах ДПІ відповідає даті закриття останньої картки особових рахунків платника податків або даті отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення платника податків у разі, якщо на момент отримання такого повідомлення були закриті всі картки особових рахунків такого платника податків.(П. 8.4 наказу ДПА України «Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)».

Порядок зняття з обліку фізичної особи - підприємця в органах пенсійного фонду України (ПФУ).

У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про внесення до Єдиного державногореєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, орган Пенсійного фонду України в 10-денний термін проводить документальну перевірку платників, які маютьнайманих працівників, щодо правильності обчислення та сплати страхових внесків. На основі акта перевірки платник розраховується з органом Пенсійного фонду України.

Фізичні особи - підприємці, які не мають найманих працівників, подають до органу Пенсійного фонду України розрахунок сум страхових внесків за період роботи в звітному роціта копію акта перевірки органу державної податкової інспекції і здійснюють розрахунки з Пенсійним фондом України.

Після проведення зазначених вище перевірок страхувальника, звірення розрахунків з ним і проведення остаточного розрахунку орган Пенсійного фонду України видає фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі довідку про відсутність заборгованості.

Після отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про проведення державної реєстрації припинення фізичної особи - підприємця органи Пенсійного фонду України знімають з обліку платника, і надсилають йому поштою з повідомленням про вручення повідомлення про зняття з обліку фізичної особи - підприємця.

Якщо фізична особа - підприємець не використовував найману працю, то необхідно отримати від фондів соцстраху довідку про те, що він не перебував на обліку.

У разі використання найманої праці необхідно отримати довідку про відсутність заборгованості.Така довідка видається після проведення перевірки і остаточного розрахунку з фондами.

Фізична особа - підприємець знімається з обліку в органах фондів соцстраху після отримання останніми відомостей від державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення фізичної особи - підприємця.

Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, фізична особа - підприємець або уповноважена ним особа, після закінчення двох місяців з дати публікації Об'яви, подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такі документи:

  • заповненуреєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;
  • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;
  • довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах);
  • довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;
  • довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості або про те, що він не перебував на обліку.

При відсутності підстав для залишення документів без розгляду державний реєстратор повинен, протягом двох днів, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем є датою державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем повинен видати або надіслати заявнику копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця зі спеціальною відміткою про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

На залишок слід зазначити, що в разі ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності підприємці зобов'язані здати печатки і штампи (якщо такі є) для знищення в органи внутрішніх справ.