Юридична експертиза. Юридичний аудит в Києві

Якщо Ви плануєте покупку бізнесу, то Вам необхідна комплексна перевірка об'єкта інвестування - юридичний аудит.

Мета процедури юридичного аудиту - уникнути або максимально знизити існуючі підприємницькі ризики (економічні, правові, податкові, політичні, маркетингові), зокрема:

 • ризик придбання підприємства (пакета акцій) за завищеною вартістю;
 • ризик невиконання зобов'язань підприємством-боржником;
 • ризик втрати майна, грошей;
 • ризик заподіяння шкоди (збитків), в т.ч.  нематеріальних активів, наприклад, ділової репутації;
 • ризик ініціювання судових позовів, накладення арешту на майно або застосування інших забезпечувальних заходів;
 • ризик визнання угоди недійсною;
 • ризик накладення стягнення на майно, цінні папери (акції);
 • ризик залучення до податкової, адміністративної або кримінальної відповідальності;
 • ризик виникнення корпоративних конфліктів.

Порядок проведення юридичного аудиту:

У процесі проведення юридичного аудиту, проводяться роботи, які умовно можна розбити на два етапи:

 1. юридична експертиза нашими адвокатами, юристами;
 2. оцінка нашими адвокатами, юристами системи бухгалтерського обліку та достовірності звітності і фінансовий аналіз.

Юридична експертиза включає в себе:

 • Аналіз адвокатами, юристами установчих документів, їх юридичного статусу;
 • Аналіз адвокатами, юристами документів про корпоративне управління, рішень колегіальних органів управління та основних довіреностей;
 • Аналіз адвокатами, юристами основних угод з акціями (частками) товариства, відомості про акціонерів, їх майнові та немайнові права;
 • Аналіз юристами, адвокатами правомірності діяльності Товариства - наявність необхідних ліцензій, дозволів, сертифікатів;
 • Аналіз юристами, адвокатами трудових відносин;
 • Оцінка юристами, адвокатами контрактів підприємства з метою виявлення несприятливих наслідків.

Аудит системи бухгалтерського та податкового обліку:

Метою аудиту системи бухгалтерського та податкового обліку є проведення фінансової перевірки, експертиза діяльності підприємства, а так само виділення податкових вигод і ризиків.  На цьому етапі проводиться:

 • Аналіз структури доходів та витрат компанії;
 • Оцінка системи внутрішнього контролю в частині документообігу, що відноситься до витрат Компанії.  Вибірковий аналіз якості та повноти документів, що підтверджують витрати Компанії;
 • Аналіз основних засобів: загальний склад, нарахований знос, результати переоцінки (якщо були);
 • Аналіз фінансових вкладень Компанії (структура, терміни, документальне підтвердження);
 • Аналіз дебіторської заборгованості, в т.ч.  непідтвердженою;  Аналіз кредиторської заборгованості, в т.ч.  простроченої;
 • Аналіз кредитних договорів і зобов'язань: склад кредиторів / позикодавців і обсяг залучених коштів, умови залучення кредитів і позик;
 • Аналіз умовних зобов'язань (штрафи; пені; поручительства, видані в забезпечення боргів третіх осіб; індосирувані векселі; позови, пред'явлені Компанії; застави та інші речове-правові обтяження майна Компанії);
 • Аналіз повноти та достовірності обліку активів і зобов'язань, відображених за балансом Компанії;

Виявлення, узагальнення та, по можливості, цифрове вираження всіх істотних податкових ризиків, неврахованих і (або) потенційних податкових зобов'язань, наявних у Компанії.

Пам'ятайте, перш ніж купити готовий бізнес, його потрібно ретельно перевірити, яким би прибутковим він не здавався!  Замовляйте послугу "Юридичний аудит" в нашому адвокатському бюро і Ви ніколи не купите "кота в мішку".